KISACA iNDTOKULU

iNDTOKULU ODTÜ ile ANKALİTE ortak markasıdır.

 • iNDTOKULU, tahribatsız muayene personel eğitim ve sertifikasyon hizmetlerini internet ortamından veren Türkiye’deki ilk platformdur.
 • Teorik eğitimler internet ortamında, uygulamalı eğitimler ise ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezinin laboratuvarlarında tecrübeli uzmanlar tarafından  verilmektedir.
 • Vasıflandırma sınavları, ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezinde yapılmaktadır.
 • Eğitim ve sınavları başarı ile tamamlayanlara ASNT SNT-TC 1A veya EN ISO 9712 kapsamında uluslararası geçerliliği olan sertifikalar verilmektedir.
 
 

Tarihçe

 • 1988

  988 yılı öncesinde Türkiye’de tahribatsız muayene eğitimlerini planlı bir şekilde veren ve sürekliliği olan bir organizasyon veya kuruluş yoktu. 1988 yılında Türkiye ve Almanya hükümetleri arasında kaynak teknolojisi ve tahribatsız muayene eğitimi ve sertifikalandırması kapsamında başlatılan proje (1988-1996) ile ODTÜ’de Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi (www.wtndt.metu.edu.tr) kurulmuştur. Proje sırasında ODTÜ’den ve sanayi kuruluşlarından seçilen kişiler Alman Kaynak Enstitüsünün ve Alman Tahribatsız Muayene Cemiyetinin eğitimlerini almak üzere 2-3 yıllık sürelerle Almanya’ya gönderilmiştir. Başlangıçta Alman uzmanlar tarafından ODTÜ’de verilen eğitimler, 1990lı yılların ilk yarısından itibaren bu kişiler tarafından verilmeye başlanmıştır.

 • 2000

  ODTÜ’deki tahribatsız muayene eğitimleri, 2000 yılına kadar TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası ile işbirliği ile organize edilmiştir. Takiben, ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi, sertifikalandırma faaliyetini ayrı çatı altında ODTÜ Kaynak ve Tahribatsız Muayene Personel Sertifikalandırma Merkezi yapısı altında organize etmiş ve bu yapı 30.11.2004 tarihinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Tahribatsız muayene sektörünün gelişmesine ve talebin artmasına bağlı olarak, zaman içinde ODTÜ dışındaki kurum ve kuruluşlar da tahribatsız muayene eğitim ve sertifikalandırma faaliyetlerine başlamıştır.

 • 2016

  Türkiye’de tahribatsız muayenenin gelişmesi ve bugünkü seviyesine gelmesinde büyük katkısı olan ODTÜ, bir ilke daha imza atarak, internet ortamından tahribatsız muayene eğitimine öncülük etmiştir. Bu amaçla ANKALITE Kalite Kontrol LTD firması ile birlikte iNDTOKULU markasını yaratmıştır. iNDTOKULU, ODTÜ ile ANKALİTE ortak markasıdır.

Ayrıntılı bilgi için...

wtndt.metu.edu.tr      www.ankalite.com.tr

 
 

VİZYON ve MİSYONUMUZ

 

 

Faaliyet gösterdiğimiz tahribatsız muayene eğitim ve sertifikalandırma alanında Türkiyenin ve dünyanın önde gelen firmaları arasında olan, teknolojik yeniliklerle açık, sürekli gelişen, ve müşterilerinin beklentilerini en üst seviyede karşılayan çözümler üreten, müşteri ve çalışanlarına değer katarak onların memnuniyetini sağlayan, topluma, ülkesine ve bütüne faydalı, uluslararası bir platform olmak.