KOSGEB Eğitim Desteği

 
SNT-TC -1A ve EN ISO 9712'ye göre hazırlanan kurslarımız KOSGEB Eğitim Desteği kapsamındadır.
Başvuru aşamasında gerekli olacak belgeleri Belgeler ve Sertifikalar sayfasından erişebilirsiniz.
Daha detaylı bilgi için KOSGEB resmi websayfasını ziyaret ediniz. 
 
KOSGEB Eğitim Desteği Şartları Nelerdir?
KOSGEB eğitim desteği alabilmeniz aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar:
1 Öncelikle işletmeniz bir KOBİ olmalı.
2 KOSGEB desteklenen sektörler listesinde bulunan bir faaliyet kolunda çalışıyor olmalısınız.
3 KOSGEB veri tabanında kayıtlı olmalısınız.
4 KOSGEB Genel Destek Programı Başvurusu yaparak, taahhütnamenizi bağlı bulunduğunuz KOSGEB İl Müdürlüğü’ne teslim etmelisiniz.
5 KOSGEB Eğitim Desteği Başvuru Formu’nu online sistem üzerinden doldurmalısınız.
 
DESTEK UNSURLARI
İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.
 
KOSGEB Eğitim Desteği Hangi Kurumdan Alınır?
KOSGEB eğitim desteğinden faydalanmak için aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan eğitim alabilirsiniz:
• Üniversiteler
• Üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri
• Kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum ve kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri
• Meslek kuruluşları
• 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum ve kuruluşlar
 
KOSGEB Destek Eğitimine Kimler Katılabilir?
KOSGEB Destek Eğitimine aşağıdaki kişiler katılabilir, ancak listeden de anlaşılacağı gibi işletmenin dışından kimse katılamaz.
• İşletme sahibi
• İşletme ortakları
• İşletme çalışanları
 
KOSGEB Eğitim Desteği Destek Oranları Nedir?
KOSGEB Eğitim Desteği oranları aşağıda belirtilen şekildedir:
• 1. bölgede % 50,
• 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60,
• 5. ve 6. bölgelerde % 70 olarak uygulanır.
 
KOSGEB Eğitim Desteği Ödeme için Gerekli Evraklar Nelerdir?
KOSGEB eğitim desteği için ödeme talep etmek üzere gereken belgeler şunlardır:
• Eğitim alınan kurumdan verilen katılımcı adına düzenlenmiş katılım belgesi, başarı belgesi veya sertifikası,
• Eğitim alınan kurumdan alınmış eğitim hizmet bedeli karşılığında işletme adına düzenlenmiş fatura
• Fatura tutarının eğitim veren kuruluşa ödendiğini gösteren banka dekontu,
• Eğitime işletme çalışanı katılırsa, çalışanın adının bulunduğu işyerinize ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi
• İşyerinin SGK borcu olmadığını gösteren belge