NEDEN iNTERNET OKULU?

 

 

Tarih yazı ile başladı. 5000 yıl önce ilk yazı türü olan çivi yazısı kayalar üzerine sembol ve işaretler olarak kazındı. Daha önceleri bilgiler kulaktan kulağa yayılıyordu ama değişebiliyordu. Yazının bulunması ile bilgiler doğru bir biçimde ve uzun yıllar saklanabilir oldu. Yazının icadı insanlık tarihinin ilk bilgi devrimidir. 

Çivi yazısından günümüz bilgisayar teknolojisine geçiş süreci ve yakın geçmişimizde internetin yaygınlaşması  bilginin saklanmasının yanında bilgiye çok hızlı ve çok kolay ulaşma imkanı vermiştir.. İnternet  insanların eğitim ve öğrenme alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Kısmen de olsa Üniversite eğitimleri  internet ortamında verilmeye başlanmış ve   bu kapsamı her geçen gün daha da artmaktadır.

Türkiye’de ki teknik Üniversiteler arasında özel bir yeri olan ODTÜ,  bir ilke daha imza atarak, internet ortamında tahribatsız muayene eğitimi  verilmesine öncülük etmiştir.  Bu amaçla ANKALITE Kalite Kontrol LTD firması ile birlikte  iNDTOKULU markasını yaratmıştır.

 
 

NEDEN NDT?

 

 

NDT,  Non Destructive Testing  yani Tahribatsız Muayene teriminin kısaltması olarak yaygın olarak ülkemizde de kullanılmaktadır. Tahribatsız muayene, malzemeleri tahrip etmeden, fiziksel ve kimyasal değişime sokmadan yani bütünlüğüne zarar vermeden  malzemenin özelliğini ve kalitesini tespit etmek için  uygulanan yöntemlere verilen genel isimdir. Bir anlamda malzeme doktorluğu yapmaktır.

 Teknolojinin gelişmesine paralel olarak artan, daha kaliteli,  daha güvenli  ve daha hızlı malzeme üretim talebi  paralelinde üretilen malzemelerin muayene edilme zorunluğunu getirmiştir. Bunun yanında çevre güvenliğine verilen önemin artması, özellikle petrol, doğalgaz, kimyasal sektörlerinde ekipmanların  güvenli bir şekilde çalışması için  bakım muayenelerinin yapılması zorunluğunu getirilmiştir. İşlemeler de rekabet koşullarını arttırmak için  üretim sürelerini maksimumda tutabilmek ve olası planlanmayan duruşların önüne geçebilmek için bakım muayenelerine daha da fazla önem vermektedirler. 

Bu sebeplerden dolayı tahribatsız muayene sektörü her geçen gün büyümektedir. Dolayısıyla da bu sektörde çalışacak uzman personel ihtiyacı da artmaktadır.

Tahribatsız Muayene eğitimi üniversitelerin bazı bölümlerinde seçmeli ders olarak verilmekte olup, tahribatsız muayene operatörü/uzmanı yetiştirecek ayrıca bir bölüm yoktur. Her geçen gün önemi daha da artan bu meslek için üniversitelerde ayrı bir bölüm olmaması garip bir çelişkidir.  Bu çelişki tahribatsız muayenenin uluslararası önemi olması ile ancak biraz da olsa açıklanabilir. Kalite kontrol temini amacıyla kullanılan tahribatsız muayene uluslararası bir olgu olduğu için eğitim ve sertifikalandırma  kuralları da uluslararası düzeyde belirlenir ve uygulanır. Dünya genelinde en yağın olarak 2  tahribatsız muayene eğitim ve sertifikalandırma sitemi vardır.

 1. Avrupa sistemi: Temel standard EN ISO 9712 (Havacılık EN 4179, Boru imalat EN ISO 11484)
 2. Amerikan Tahribatsız Muayene Cemiyeti (ASNT) programları ve tavsiyeleri.

iNDTOKULU eğitim programı sonrasında başarılı olanlara uluslararası geçerliliği olan ASNT-SNT-TC-1A veya EN ISO 9712 sertifikası verilmektedir.

 
 

NEDEN İNTERNET NDT OKULU (iNDTOKULU)?

 

ÖĞRENCİLER için NEDEN  iNDTOKULU 

 • Eğitim materyallerine hemen her yerden kolay ulaşım imkanı verir
 • Evden
 • İşten
 • Saha çalışmalarında iken
 • Eğitim materyallerine her zaman ulaşım imkanı verir
 • Gece, gündüz
 • Haftada 7 gün
 • Günde 24 saat
 • Başkalarının hızına ayak uydurmaya çalışmadan kendi öğrenme hızıyla öğrenme imkanı sağlar,
 • Özel bir yazılıma gerek duymadan internet bağlantısı olan her bilgisayarla derslere katılmak mümkündür,
 • Rahat bir ortamda eğitim imkanı sağlar.
 • Kişisel gelişimin arttırılması için olanak sağlar

İŞLETMELER için  NEDEN  iNDTOKULU 

 • İş gücü kaybını azaltır
 • Konaklama ve seyahat giderlerini azaltır
 • Daha fazla sayıda personeline eğitim verdirme imkanı sunar
 • Türkiyenin en iyi eğitim merkezlerinden birinde eğitim imkanı sunar
 • Çalışanın şirketine aidat duygusunu pekiştirir