Online Eğitim Süresi: 34 saat 17 dakika

Canlı Yayın Süresi:  Yarım Gün / 4 saat  

Yüz Yüze Pratik Eğitim Süresi: İki Gün / 16 saat

 

Sertifika Standardı: EN ISO 9712 & ASNT SNT TC 1A

Vasıflandırma Seviyesi:  Seviye 1+2 

Online Eğitim Erişim Süresi: 45 Gün

Eğitim ve Sınav Dili:  Türkçe

Eğitim sistemi nasıl çalışıyor?
Teorik eğitimler internet tabanlı eğitim sistemimiz üzerinden verilmektedir.

Teorik eğitimler tamamlandıktan sonra pratik eğitim uygulamaları ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma Uygulama Merkezi laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir.

Bütün eğitimler tamamlandıktan sonra vasıflandırma sınavı yapılmaktadır.

Seviye 1+2 Online Teorik Eğitim İçeriği
Teorik eğitim içerikleri ASNT CP 105 ve CEN ISO TR 25107 standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

İnternet Tabanlı Teorik Ders İçeriği

 1. Gözle Muayene Tanımı ve Tarihçe
 2. Uygulama Alanı
 3. Duyu Organlarımız
 4. Duyu Organlarımız 2
 5. Işık Temel Prensipler
 6. Aydınlatma Koşulları
 7. Işık Şiddeti Ölçümü
 8. Muayeneyi Etkileyen Malzeme Özellikleri
 9. Muayeneyi Etkileyen Çevresel ve Fizyolojik Faktörler
 10. Doğrudan Gözle Muayenede Kullanılan Cihaz ve Ekipmanlar
 11. Dolaylı Muayene
 12. Dolaylı Uzaktan Cihaz ve Ekipmanlar
 13. İmalat Hataları (Döküm)
 14. İmalat Hataları (Hadde)
 15. İmalat Hataları (Dövme)
 16. İmalat Hataları (Kaynak)
 17. İşletim Hataları
 18. Tespit Edilebilen Yüzey İşleme Hataları
 19. Boya Hataları
 20. Standartlar
 21. Dökümantasyon
 22. İşci Sağlıgı Güvenliği
Online Pratik Eğitim İçeriği
Pratik eğitim içerikleri ASNT CP 105 ve CEN ISO TR 25107 standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

İnternet Tabanlı Pratik Ders İçeriği

 1. Muayene Öncesi Hazırlıklar
 2. Ölçüm Aletleri
 3. Rigid Boroscoplar
 4. Esnek Boroscoplar / Videoscopelar
 5. Karşılaştırma Referans Fotorafları ve Yüzey Hazırlama Kalitesi
 6. Döküm Yüzey Komparatörleri
 7. Prosedürler
 8. Talimatlar
 9. Muayene Raporları
 10. Sertifikalandırma Sistemi ve Dökümantasyonu
 11. Eğitim Prosedürü
 12. Eğitim Talimatı
 13. Baştan Sona Göz ile Muayene Uygulaması
Pratik eğitim ve sınav tarihleri seçenekleri nelerdir?
Tarihleri görüntülemek için tıklayın.

* İsteğe ve katılımcı sayısına bağlı olarak bu tarihlerre ilave günlerde pratik eğitim düzenlenebilir.

** İşletmeler için toplu düzenlenecek eğitimlerde pratik eğitim ve sınav tarihleri karşılıklı anlaşma ile belirlenecektir.

Görsel Muayene Bilimsel Temeli
Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.

Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır. Zaten diğer tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış uygulama standardlarının çoğunda da öncelikle gözle muayene yapılması ve bulguların kaydedilmesi istenir.

Uygulama Alanları
Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelere uygulanabilir. Muayene yüzeylerine ulaşabilirlik durumuna göre gerektiğinde endoskoplar gibi yardımcı gereçler de kullanılabilir.
Uygulama
Çoğu durumda muayene yüzeyi hazırlığı olarak yüzey temizliği yapılması istenmez. Daha doğrusu yüzeyin, beklenen hataların en iyi görüneceği şekilde olması gerekir. Yeterli ışık şartları altında ve uygun bakma açılarında inceleme yapılmalıdır.
Kullanılan EN ve ISO Standardları
Genel:

EN 13018 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene-Genel kurallar

ISO 3057 - Tahribatsız muayene - Metalografik replika tekniği ile yüzey muayenesi

EN ISO 3058 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene için yardımcı malzemeler - Düşük büyütmeli büyüteçlerin seçilmesi

EN 13927 - Tahribatsız muayene - Gözle muayene - Teçhizat

EN 1330-10 - Tahribatsız muayene - Terminoloji - Bölüm 10: Gözle muayenede kullanılan terimler

Kaynaklar:

EN ISO 17637 - Ergitme kaynaklarının tahribatsız muayenesi - Ergitme kaynaklı birleştirmelerin gözle muayenesi

EN ISO 5817 - Kaynak - Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler - Kusurlar için kalite seviyeleri )

Dökümler:

ISO 11971 - Çelik dökümlerin yüzey kalitesi için gözle muayene

Örnek
DERSLER

 

 

Login