UT1 Online Eğitim Süresi: 19 saat 39 dakika

UT1 Canlı Yayın Süresi:  Yarım Gün / 4 saat  

UT1 Yüz Yüze Pratik Eğitim Süresi: Dört Gün / 32 saat

 

UT2 Online Eğitim Süresi: 15 saat 46 dakika

UT2 Canlı Yayın Süresi:  Yarım Gün / 4 saat  

UT2  Yüz Yüze Pratik Eğitim Süresi: Beş Gün / 40 saat

 

Sertifika Standardı: EN ISO 9712 & ASNT SNT TC 1A

Vasıflandırma Seviyesi:  Seviye 1 ve Seviye 2 

Online Eğitim Erişim Süresi: 45 Gün - 60 Gün

Eğitim ve Sınav Dili:  Türkçe

Eğitim sistemi nasıl çalışıyor?
Teorik eğitimler internet tabanlı eğitim sistemimiz üzerinden verilmektedir.

Teorik eğitimler tamamlandıktan sonra pratik eğitim uygulamaları ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma Uygulama Merkezi laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir.

Bütün eğitimler tamamlandıktan sonra vasıflandırma sınavı yapılmaktadır.

Seviye 1 Online Teorik Eğitim İçeriği
Teorik eğitim içerikleri ASNT CP 105 ve CEN ISO TR 25107 standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

İnternet Tabanlı Teorik Ders İçeriği

 1. Temel Kavramlar ve Ses Dalgaları
 2. Cihazlar ve Problar
 3. Normal Prob (SBP) ile Muayene
 4. Ultrasonik Muayene Teknikleri
 5. Ses Zayıflaması
 6. Et Kalınlığı Ölçümü
 7. Hata Büyüklüğünün Belirlenmesi
 8. Metal Levhaların Muayenesi
 9. Arayüze Eğik Geliş
 10. İkincil Yankılar ve İlave Yankılar
 11. Açılı Problar (ABP)
 12. Paralel Yüzeyli Parçaların Açılı Prob ile Muayenesi
 13. Açılı Problar ile Kalibrasyon
 14. Açılı Problar ile Yansıtıcı Konumu Tespiti
 15. Hassasiyet (Duyarlılık) Kalibrasyonu
 16. DAC, DGS
 17. Çelikten Farklı Malzemelerin Muayenesi
 18. Sektörel Muayene Örnekleri
Seviye 1 Online Pratik Eğitim İçeriği
Pratik eğitim içerikleri ASNT CP 105 ve CEN ISO TR 25107 standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

İnternet Tabanlı Pratik Ders İçeriği

 1. Mesafe Kalibrasyonu
 2. Uzunluk Ölçümü
 3. Gizli Hata Konumunun Belirlenmesi
 4. Duyarlılık Kalibrasyonu
 5. Uzunluk Ölçümü
 6. Kalınlık Ölçümü - Seri Yankı Metodu
 7. Yarı Değer Metodu - Normal Prob
 8. TR-Prob ile Kalınlık Ölçümü
 9. K1 Üzerindeki Yansıtıcıların Yansıtma Özellikleri
 10. Düşey ve Yatay Doğrusallık (EN 12668-3)
 11. Eksenel Tarama, Yan Duvar (İkincil) Yankılar 1li>
 12. Eksenel Tarama, Yan Duvar (İkincil) Yankılar - 2
 13. Gömülü Parça Şeklinin ve Boyutlarının Belirlenmesi
 14. Radyal Tarama, İlave Yankılar(Z)
 15. Açılı Problar - Prob Verilerinin Tespiti - 1
 16. Açılı Problar - Prob Verilerinin Tespiti - 2
 17. Açılı Problar - Mesafe Kalibrasyonu - 1
 18. Açılı Problar - Mesafe Kalibrasyonu - 2
 19. Açılı Problar - Mesafe Kalibrasyonu - 3
 20. Yarım ve Tam Sekme Köşe Yankıları - 1
 21. Yarım ve Tam Sekme Köşe Yankıları - 2
 22. Açılı Prob - Çentik Boyutlarının Belirlenmesi
 23. Yansıtıcı Konumunun Belirlenmesi
 24. Gizli Yansıtıcı Konumunun Belirlenmesi
 25. DAC (Karşılaştırma) Eğrisi Metodu ile Muayene
 26. DGS (Referans) Eğrisi Metodu ile Muayene
 27. Çelik Dışı Malzeme - Ses Hızı Ölçümü
 28. Çelik Dışı Malzeme - Kalınlık Ölçümü
 29. Çelik Dışı Malzeme - Kalibrasyon
 30. Çelik Dışı Malzeme - Giriş Açısı Ölçümü
 31. Döküm Parçası Muayenesi
 32. Örnek Muayene - 1
 33. Örnek Muayene - 2
Seviye 2 Online Teorik Eğitim İçeriği
Teorik eğitim içerikleri ASNT CP 105 ve CEN ISO TR 25107 standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

İnternet Tabanlı Teorik Ders İçeriği

 1. Temel Fizik Bilgileri
 2. Açılı Problarda Ses Alanı
 3. Süreksizlik Konumunun Tespiti
 4. Referans Yansıtıcılar
 5. Belirtilerin Değerlendirilmesi
 6. Malzemenin Yankı Yüksekliğine Etkisi
 7. Hata Büyüklüğü Belirleme DGS - 1.Bölüm
 8. Hata Büyüklüğü Belirleme DGS - 2.Bölüm
 9. Özel DGS Diyagramları 1.Bölüm
 10. Özel DGS Diyagramları 2.Bölüm
 11. DGS Diyagramlarının Sınırlamaları
 12. Transfer Düzeltmesi 1.Bölüm
 13. Transfer Düzeltmesi 2.Bölüm
 14. Gecikme Mesafesi (Takozlar)
 15. Muayene Sistemi
 16. Muayene Sisteminin Kontrolü
 17. UT2_Soru_Çözüm
Seviye 2 Online Pratik Eğitim İçeriği
YAPIM AŞAMASINDA!
Pratik eğitim ve sınav tarihleri seçenekleri nelerdir?
Tarihleri görüntülemek için tıklayın.

* İsteğe ve katılımcı sayısına bağlı olarak bu tarihlerre ilave günlerde pratik eğitim düzenlenebilir.

** İşletmeler için toplu düzenlenecek eğitimlerde pratik eğitim ve sınav tarihleri karşılıklı anlaşma ile belirlenecektir.

Ultrasonik Muayene Bilimsel Temeli
Malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları ses yolu üzerinde bir engele çarparlarsa yansırlar. Çarpma açısına bağlı olarak yansıyan sinyal alıcı proba gelebilir veya gelmeyebilir. Alıcı proba ulaşan yansıyan sinyal ultrasonik muayene cihazının ekranında bir yankı belirtisi oluşturur. Yankının konumuna göre yansıtıcının muayene parçası içindeki koordinatları hesaplanabilir. Ayrıca yankının yüksekliği de yansıtıcının büyüklüğü hakkında fikir verir. Yankı sinyalinin şekline bakılarak yansıtıcının türü hakkında da bir yorum yapmak mümkün olabilir.
Ultrasonik Muayene Uygulama Alanları
Metalik veya metalik olmayan malzemelerde beklenen hacimsel hatalar ile çatlak türü yüzey hatalarının tespiti için kullanılabilir.

Sınırlamalar:

Muayene parçasında ses hızı ve ses zayıflatması özelliklerinin bölgesel olarak güçlü değişimler göstermesi durumunda doğru değerlendirme yapmak güçleşir. İri tane yapısı veya soğurma nedeniyle ses zayıflamasının çok fazla olduğu malzemelerde muayene bazen imkansız olabilir. Sıcak muayene yüzeyleri için özel olarak tasarlanmış problar kullanılmalıdır. Muayene için ulaşılabilir durumda yeterince geniş bir yüzey hazırlanmalıdır. Yüzey durumu muayene parametrelerini doğrudan etkiler. İnce parçaların muayenesi nispeten güçtür. Ses demeti eksenine paralel konumlanmış düzlemsel süreksizliklerin tespiti mümkün olmaz. Genellikle referans standard bloklara ihtiyaç vardır.

Ultrasonik Muayene Uygulama
Yüksek frekanslı ses dalgaları prob adı verilen bir parça içindeki piezoelektrik özellikteki kristal tarafından üretilir. Metalik malzemelerin ultrasonik muayenesinde kullanılan frekans aralığı 500 kHz ile 10 MHz arasında olabilir. Muayene parçasının mikroyapı özelliklerine göre uygun frekans belirlenir. Prob muayene yüzeyine temas ettirildiğinde ses dalgalarının malzeme içine nüfuz edebilmesi için uygun bir temas sıvısı (yağ, gres, su, vb.) kullanılmalıdır. Prob muayene yüzeyinde gezdirilerek (tarama) parça geometrisinden kaynaklanan yankılar dışında yankılar olup olmadığı gözlenir, varsa bu yankıların konumları ve yükseklikleri değerlendirilerek hata çözümlemesi yapılır.
Ultrasonik muayene için en yaygın kullanılan dalga türleri boyuna (basınç) ve enine (kesme) dalgalardır. Normal prob denilen sıfır derece giriş açısına sahip problarla çalışılırken malzeme içinde ilerleyen dalgalar boyuna dalgalardır. Açılı problar ise malzeme içine genellikle 45°, 60° ve 70° giriş açısı ile (bu değerler çelik malzeme içindir) enine dalgalar gönderir.
Ultrasonik Muayene Kullanılan EN ve ISO Standardları
Genel:

EN ISO 16810 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Genel kurallar

EN ISO 16811 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Hassasiyet ve aralık ayarı

EN ISO 16823 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Geçiş tekniği

EN ISO 16826 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Yüzeye dik süreksizliklerin muayenesi için

EN ISO 16827 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene: Kusurların karakterizasyonu ve boyutlandırılması

EN ISO 16828 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Süreksizliklerin belirlenmesi ve ölçülendirilmesi için bir metot olarak uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği (TOFD)

EN 12668-1 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 1: Cihazlar

EN 12668-2 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 2: Problar

EN 12668-3 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 3: Birleşik teçhizat

EN ISO 2400 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon bloğu No.1 için özellikler

EN ISO 7963 - Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon bloğu No.2 için özellikler

EN ISO 1330-4 - Tahribatsız muayene - Terminoloji - Bölüm 4: Ultrasonik Muayenede Kullanılan terimler

Kaynaklar:

EN ISO 11666 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Kabul seviyeleri

EN ISO 23279 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Kaynaklardaki belirtilerin karakterizasyonu

EN ISO 17640 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayenesi - Teknikler,deney sınırları ve değerlendirme

EN ISO 10863 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği kullanımı (TOFD)

EN ISO 22825 - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Östenitik çelikler ve nikel tabanlı alaşımlarda kaynakların muayenesi

Dökümler:

EN 12680-1 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 1: Genel amaçlı çelik dökümler

EN 12680-2 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 2: Yüksek gerilmelere maruz kalacak çelik döküm bileşenler

EN 12680-3 - Döküm-Ultrasonik muayene - Bölüm 3: Küresel grafitli demir dökümler

Örnek
DERSLER

 

 

Login