Sıkça Sorulan Sorular

1İNDTOKULU hangi metot eğitimleri ve sertifika programları vermektedir?
ASNT-SNT-TC1A:

Hazır olan eğitim modülerimiz şunlardır:
- Görsel Muayene (VT)
- Manyetik Parçacık Muayenesi (MT)
- Sıvı Penetrant Testi (PT)

Yakın zamanda aşağıdaki eğitim paketleri de hazırlanacaktır.
- Ultrasonik Muayene (UT),
- Radyogafik Muayene (RT),
- Radyografik Film Değerlendirme (RFE),
- Dijital Radyografi (DR),
- Girdap Akımları (ET)

EN ISO 9712:

Hazır olan eğitim modülerimiz şunlardır:
- Görsel Muayene(VT)
- Manyetik Parçacık(MT)
- Penetrant Testi(PT)

Yakın zamanda aşağıdaki eğitim paketleri de hazırlanacaktır.
- Ultrasonik Muayene(UT),
- Radyogafik Muayene (RT),
- Girdap Akımları (ET)
- Phased Array
- TOFD
- Akustik Emisyon
2Sıklıkla kullanılan kısaltmalar ne anlama gelmektedir?
Kısaltmalar Ingilizceden gelmektedir.

- NDT: Non Destructive Testing/ Tahribatsız Muayene
- VT: Visual Testing/ Göz ile Muayene
- MT: Magnetic Particle Testing/ Manyetik Parçacık Muayenesi
- PT: Penetrant Testing/ Sıvı Penetrant Muayenesi
- UT: Ultrasonic Testing/ Ultrasonik Muayene
- RT: Radiographic Testing/ Radyografik Muayene
- RFE: Radiographic Film Evaluation/ Radyografik Film Değerlendirme
- ET: Eddy Current Test/ Girdap Akımları Muayenesi
- TOFD: Time of Flight Difraction
- PA: Phased Array
- AE: Acoustic Emission
3Hangi seviyeye kadar sertifika alınabilir?
ASNT-1A kuralları gereğince Seviye I ve Seviye II sertifikaları verilebilmektedir. Seviye III sertifikası için ASNT başvurmanızı öneririz.

EN ISO 9712 standardı uyarınca akredite kuruluş olan TUV-Austria Seviye III dahil tüm seviyelerde sertifika verme yetkisine sahiptir. TUV-Austria’nın yetkili eğitim merkezi olan iNDTOKULU tüm seviyelerde eğitim ve sertifikalandırma hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.
4Sertifika hangi sektörleri kapsamaktadır?
Genel sektör kaynak, döküm, hadde, dövme v.b üretim sektörlerini kapsamaktadır. Demiryolları, havacılık sanayii v.b özel sektördeki eğitim ve sertifikalandırma programları talepleri için lütfen bizimle temasa geçiniz.
5Kısaca NDT seviyelerini(level) tanımlar mısınız?
-Seviye 1= NDT operatörü (Muayeneyi gerçekleştirme)
-Seviye 2= NDT uzmanı (prosedür hazırlama, rapor imza yetkisi)
-Seviye 3= NDT yöneticisi (sertifikalandırma yetkisi)

NDT Seviyelerinin görev ve sorumluluklarını “INDTOKULU Eğitim prosedürü” nü indirerek öğrenebilirsiniz.
6Tahribatsız Muayene Uzmanı olmak için üniversite mezunu olmak gerekli midir?
Hayır değildir. Zorunlu eğitimi (12 yıl) tamamlamış herkes her tahribatsız muayne uzmanı olabilir ve hatta Seviye III bile olabilir.
7Tahribatsız muayene sertifikası almak için başka koşul var mıdır?
Yakın görme sağlığı ve renk körü olmamak.
8Gözleri 4 derece miyop olan biri tahribatsız muayene sertifikası alabilir mi?
Göz muayenelerini her yıl yaptırıyorsa ve uygun gözlük kullanıyorsa alabilir.
9Renk körü olan biri eğitim ve sertifika alabilir mi?
Renk görüşü, adayın TM metotlarında kullanılan renkler arasındaki kontrastı ayırt edebilmesine yeterli olmalıdır. Sayfamızdaki ücretsiz renk körü testini yaparak durumunuzu kontrol etmenizi öneririz.
10Birden fazla NDT metodundan sertifika alınabilinir mi?
Metot sayısı ve seviyesi konusunda hiç bir kısıtlama yoktur..
11 Seviye 1 sertifikası almadan seviye 2 sertifikası almak mümkün müdür?
Evet Mümkündür. Doğrudan seviye 1 + 2 paketlerimiz de mevcuttur.
12En iyi tahribatsız muayene metodu hangisidir?
Tüm muayene metotlarının kullanım yerine göre önemi aynıdır.
13Önce hangi metottan eğitim alınmasını önerirsiniz?
Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız, şirketinizin kullandığı ve ihtiyacı olan muayene metodundan, Eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız önce yüzey metotlarından (VT-MT-PT) başlamanızı öneririz.
14Okulu yeni bitirmiş ve herhangi bir işte çalışmayan biri eğitim ve sertifikaları alabilir mi?
Lise yada üniversiteyi yeni bitirmiş ve hatta üniversiteye devam ediyor olup herhangi bir işte çalışmayanlar hem ASNT-SNT-TC1A^ya göre hem de ENISO 9712 standardına göre eğitim ve sertifika alabilirler. .

Ancak ASNT-SNT-TC1A uyarınca sertifika alacaklar için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. ASNT sertifikalandırma sistemi kişiye özel değil çalışılan kuruma özel bir sertifikadır. Yani sertifikanın üzerinde şirket ismi ve şirket yetkilisi imzasının olması gerekmektedir. Buna ilave olarak belli bir süre tecrübeye sahip olması gerekmektedir.

Tecrübesi hiç olmadığı halde, kişisel gelişimini arttırıp iş bulma olasılığını arttırmak için tahribatsız muayene sertifikası almak isteyenler için aşağıdaki çözümü sunmaktayız.

Sertifika sınavını başarı ile geçmiş birine iş buluncaya kadar sertifika veremiyoruz bunun yerine sınav geçti belgesi düzenliyoruz. Sertifika almaya hak kazanan biri bu belge ile iş başvurusunda bulunabilir ve işe alındıktan sonra ASNT kuralları gereği tecrübe süresini tamamladığında çalıştığı firma bilgilerini tarafımıza ilettiğinde sertifikası hazırlanıp gönderilmektedir. Bu işlem için ilave ücret alınmayacaktır.
15Bir önceki iş yeri değiştirildiğinde bir önceki iş yerine ait sertifika geçerli olur mu?
EN ISO 9712 standardı kişiye özel olduğu için işyeri değiştirildiğinde de sertifika geçerliliğini yititmez. ASNT-SNT-TC 1A ise şirkete özel sertifikalandırma sistemi olduğu için şirket değişikliklerinde geçerliliği yitirir. Yeni iş yeri için sertifika yenilenmedir. Yeni iş yeri sınavlı yada sınavsız yenileme talep edebilir.
16Sertifikanın geçerlilik süresi ne kadardır?
En çok 5 yıldır.
17Geçerlilik süresi geçince ne yapılması gerekmektedir?
Geçerlilik süresinin dolduğu ilk seferinde, 6 ay ara vermeden konusunda çalıştığı belgelendirildiği taktirde 3 yıl daha uzatılmaktadır. Geçerlilik süresinin ikinci kez dolduğunda ise sınav tekrarı yapılması gerekmektedir.
18Daha önceden almış olduğum sertifikayı İNDTOKULU sertifikası olarak yenileyebilir miyim?
Evet. Eğitim aldığınız süreyi belgeleyip ve sınava girip başarılı olduğunuzda İNDTOKULU sertifikası almaya hak kazanabilirsiniz. (Not: INDTOKULU beyan edilen belgeleri kabul edip etmeme hakkını saklı tutar)
19Daha önceden HDM Kalite Kontrol den (ANKALİTE) den ASNT'ye göre sertifika almıştım. Sertifikamı İNDTOKULU sertifikası olarak yenileyebilir miyim?
Evet yenileyebilirsiniz. Sahip olduğunuz sertifikanızın kalan geçerlilik süresi kadar yenilenmesi için sertifika yenileme ücreti yatırmanız gerekecektir.
20Daha önceden hiç NDT eğitimim yok ancak eğitim modülünü ve pratik eğitimini satın almadan sertifika sınavına girebilir miyim?
Hayır. Bu durumda sertifikasyon sınavı için mutlaka eğitim modülünü ve pratik eğitimi almanız gerekmektedir.
21iNDTOKULU’nda hangi standart/önerilere göre eğitim-sertifikalandırma yapılmaktadır?
iNDTOKULU’nda hem ASNT-SNT-TC1A önerisi (American Society Nondestructive Testing Recommendation) hem de EN ISO 9712 standardı (European Norm International Standart Organization - Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel ) Uyarınca eğitim ve sertifikalandırma yapılmaktadır.
22Pratik eğitimine ve sınava kullanmaya aşina olduğum kendi cihazımla katılabilir miyim?
Pratik eğitiminde farklı cihazları öğrenme olanağı bulacaksınız. Sınavda daha rahat hissedecekseniz kendi cihazınızı da getirebilirsiniz.
23ASNT-TC1A ve EN ISO 9712 arasındaki fark nedir?
En temel fark birinin Amerikan diğerinin de Avrupa sistemi oluşudur. Eğitim ve sınav kuralları bakımından benzer olmalarına rağmen sertifikalandırma felsefesi bakımından bazı farklar vardır. En önemli farklar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ASNT-SNT-TC1A:

- SNT-TC-1A’ ya göre eğitim ve sertifikalandırma Seviye III tahribatsız muayene uzmanı tarafından verilmesidir.
- Şirkete özeldir ve personelin o iş yerinde çalıştığı sürece geçerlidir. İşyeri değişiklerinde yeni işyerinin eğitim talimatı uyarınca sertifikanın yenilemesi gereklidir.
- Metot bazında yada o metodun sadece bir uygulaması için (örn. Kalınlık ölçümü) işletmenin özel ihtiyacı (örn: dökümlerin radyoskopik muayenesi) için verilebilir.

EN ISO 9712(EN473)

- EN ISO 9712 (EN 473)’e göre eğitim ve sertifikalandırma akredite olmuş eğitim ve sertifikalandırma kuruluşları tarafından verilmesi gerekmektedir. iNDTOKULU, EN ISO 9712 (EN 473)’e göre akredite kuruluş olan TUV-Austria’nın yetkili eğitim merkezidir.
- Kişiye özel bir sertifikadır.
- Metot bazında verilebilir.
Login